Conseiller en Immobilier, Marchand des biens, recherches,
renseignements et aide à l'achat de vos biens immobiliers
Intermédiaire de vôtre prêt hypothécaire


Informatie en diensten

Home
Retour
Huizen
Informatie
Iets over de streek
Handige Links
Kontakt

ONS SERVICEPAKKET

AANKOOP

 

Bezoeken
WNB Immobilier Walther Barkmeijer, agent mandataire chez Dr. House Immo carte professionele CPI 9201 2018 000 029 521 afgegeven door CCI Paris ile de Freance le 29/05/2019, bezoekt met u de huizen van uw keuze en staat u bij met raad en daad op grond van ruim 20 jaar ervaring op de onroerendgoedmarkt in Frankrijk. Om een aangename kijktour te garanderen is er alle tijd om met u de huizen van uw keuze of ons aanbod te bekijken. Onderweg is er alle gelegenheid om met u van gedachten te wisselen over wat er zoal komt kijken bij de aankoop van een huis – en dat is véél. Maar tegelijkertijd krijgt u een prima indruk van ons prachtige gebied. 

 Zoekopdracht
Als u bij ons op de site niet vindt wat u zoekt, dan gaan wij gratis voor u op zoek, want dat bespaart u tijd en steeds op en neer reizen om het droomhuis van uw keuze te vinden. In een persoonlijk gesprek - afhankelijk van het tijdstip onder het genot van een kopje koffie of een glas wijn – leggen wij uw wensen vast. Vervolgens houden wij u per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen en van de huizen die we hebben gevonden. Gemakkelijker kunt u niet zoeken!

Valkuilen

Bij de aankoop van een huis in Frankrijk komen veel risico’s om de hoek. De media besteden daar regelmatig aandacht aan. Als u deze risico's wil vermijden is het verstandig advies in te winnen bij de aankoop van een huis of van bouwgrond in Frankrijk. Begeleiding door een deskundige vakman is echt onontbeerlijk. WNB Immobilier Conseillers en Immobilier is aangesloten bij een grote makelaarsorganisatie en heeft daardoor deze deskundigheid en dit vakmanschap in huis. Koopcontracten, bestemmingsplannen, aanvraag van de bouwvergunning, belastingen en mogelijke subsidies: wij zijn op de hoogte. Wij adviseren ook bij juridische en bouwkundige problemen. Als u plannen heeft om in Frankrijk een huis aan te kopen of te laten bouwen kunt u met ons contact opnemen om uw ideeën met ons te bespreken. Bij voorkeur behartigen wij de belangen van de koper.

 

Wat is een Compromis de Vente?

Een Compromis de Vente is te vergelijken met de Nederlandse "voorlopige koopovereenkomst". Hoewel deze vergelijking niet helemaal opgaat zijn er wel overeenkomsten. Met name het voorlopige karakter van beide speelt een belangrijke rol: men kan immers opschortende en/of ontbindende voorwaarden opnemen. In Frankrijk dienen bovendien meerdere wettelijke bepalingen te worden opgenomen, de mogelijk bestaande erfdienstbaarheden worden vermeld en de te verwachten (notariële) kosten. Het is heel belangrijk dat alle relevante zaken in het Compromis de Vente worden opgenomen. Het is ons vak dit perfect voor u te verzorgen: wij stellen de gegevens voor het Compromis de Vente samen met u op, zodat u volledig inzicht krijgt in alle belangrijke details. Het tekenen van deze overeenkomst is tenslotte bindend voor beide partijen, en daarom wordt dit uiterst belangrijk document integraal overgenomen in de definitieve overdrachtsakte. De notaris maakt het uiteindelijke Compromis de Vente op, en ook de overdrachtsakte.

 

10 dagen bedenktijd

In Frankrijk heeft u als koper 10 dagen bedenktijd, de 'Délai de rétractation'. Deze bedenktijd gaat in de dag nadat u het Compromis de Vente, voorzien van handtekeningen van verkoper en koper en alle technische rapporten, aangetekend per post heeft ontvangen of is uitgereikt door de notaris. Sinds 2019 mag de notaris deze kennisgeving ook per gecertificeerde aangetekende e-mail versturen.
Wilt u opzeggen binnen deze termijn, dan moet dat gebeuren met een aangetekende brief mét ontvangstbevestiging. De datum van opzegging gaat in op het moment dat u de brief bij de post aanbiedt.
Bij een Compromis de Vente horen ook de technische rapporten, voortvloeiend uit een onderzoek (Diagnostique préalable à la Vente, ook wel DDT genoemd) door een onafhankelijk bureau, dat is erkend door de Franse staat. Deze rapporten zijn voor u als koper een bron van informatie. Boven aan de rechterkolom van deze pagina vindt een overzicht met korte toelichting op deze rapporten.

  

Vooronderzoek

De informatie die de verkopers hebben verstrekt controleren wij zorgvuldig bij de officiële instanties: staan huis en terrein écht op naam van de verkopers, zijn álle eigenaren akkoord met de verkoop, is een eventuele erfopvolging bij de notaris afgerond, is er iemand die een vruchtgebruik heeft, hebben de eigenaren een hypotheek of andere aan het huis verbonden schulden en is aflossing zeker gesteld, is het terrein vrij van verhuur, is het huis volgens de nieuwe normen aangesloten op riool of een septic tank "fosse touts eaux" met bijbehorend zuiveringsfilter, zijn er erfdienstbaarheden, loopt het terrein onder water bij hoge waterstanden, wie hebben er voorkeursrecht? Dat alles vraagt serieuze specialistische kennis.

 

Prijsontwikkeling

De aankoop van een huis in deze streek is in veel gevallen een goede langetermijninvestering. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een realistisch beeld te geven van de te verwachten prijsontwikkeling van een specifiek pand. Belangrijke factoren die van invloed zijn op een waardestijging zijn aankoopprijs, constructie, locatie (grote tuin, uitzicht, dorpssfeer), lokale ontwikkelingen, wijze van renoveren, etc..

De prijzen zijn de afgelopen jaren van crisis fors gezakt, maar op dit moment begint de markt weer aan te trekken: het aantal verkopen stijgt, en dat leidt tot redelijk stabiele tot stijgende prijzen.

Aankoopbegeleiding, diensten- en servicepakket
WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo adviseert en begeleidt zijn klanten in het volledige aankooptraject. In nauwe samenwerking met lokale notarissen zorgen wij voor selectie, vooronderzoek, bezichtiging, onderhandeling, opstellen van de gegevens voor het voorlopig koopcontract (compromis de vente), uitleg en toelichting daarop, contact met de notaris, contact met verkopers, controle oplevering, begeleiding, aanwezigheid en vertalen bij de notaris voor ondertekening van het compromis de vente en de definitieve overdrachtsacte, het afsluiten van de verplichte opstal- en WA-verzekeringen, bijv. bij Allianz (een gerenommeerde Europese maatschappij) en het op naam stellen van de levering van o.a. water, elektra en internet. Kortom: het gehele traject in vertrouwde handen – wel zo geruststellend. 

Bemiddeling bij financiering in Frankrijk
Zie hieronder bij Financiering

Nazorg

Wij helpen u bij uw start in Frankrijk. Denken daarbij aan contact met de burgemeester, het verzorgen van offertes en uitvoeren van verbouwingen. Belangrijk zijn onze goede contacten met mensen ter plaatse die op lange termijn iets voor u kunnen betekenen (onderhoud tuin, het houden van toezicht op uw woning bij afwezigheid, contacten met lokale aannemers, administratieve zaken bij de aanvraag van een bouwvergunning, verhuurservice, aanvraag subsidies, etc.).

 

REGELGEVING FRANKRIJK

Administratie is een Frans woord, en toen met dat had bedacht is het nog vele malen aanzienlijk moeilijker gemaakt. Als u dus overweegt een huis in Frankrijk te kopen, is het belangrijk inzicht te krijgen in de geldende aankoopprocedure en regelgeving. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten betreffende het aankooptraject van een huis in Frankrijk.
WNB Immobilier is een advies- en begeleidingskantoor, verbonden aan de grote organisatie Dr. House Immo, met de Nederlandse eigenaar Walther Barkmeijer, dat terugziet op ruim 20 jaar ervaring. Wij hebben enkele honderden tevreden klanten een huis verkocht in het Toscane van Frankrijk, of zoals de Fransen zeggen: l'ile verte: het groene eiland.


Op de pagina "Links" vindt u enkele handige en nuttige links naar andere websites.
 

Voorkom vergissingen en dus onaangename verrassingen

Het inschakelen van ons kantoor bij de aankoop van uw huis kan u veel tijd, geld en onaangename verrassingen besparen. Het verschil in taal, cultuur en wetgeving in Frankrijk bemoeilijkt vaak een juiste inschatting van een situatie. Wij zullen u bij de aankoop juridisch adviseren, inzicht geven in de bouwkundige staat, de belemmering van de taal wegnemen (' il faut lire entre les lignes' ) en u een inzicht verschaffen in de lokale onroerendgoedprijzen en de hier geldende gebruiken. Naast de volledige aankoopbegeleiding (o.a. juridische ondersteuning, onderhandeling om tot een juiste prijs te komen, het doen opstellen van voorlopig contract ’compromis de vente’, op naam stellen van de levering van water /elektra, verzekering, internet, etc.) kunnen wij u ook verder op weg helpen bij een verbouwing van uw huis. 

FINANCIERING
Voorafgaand aan een eventuele bezichtiging is het verstandig uw financiële mogelijkheden op een rij te zetten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de aankoop te financieren:

Financiering van de vakantiewoning
Een tweede hypotheek afsluiten op uw huis in Nederland/ België

Zo’n tweede hypotheek heeft het voordeel dat de bank bij u in de buurt is en u wellicht meerdere zaken daar heeft lopen waardoor u een goede onderhandelingspositie heeft. Echter, deze optie is, in verband met de huidige conjunctuur, tegenwoordig minder aan te bevelen.

Een hypotheek afsluiten in Frankrijk
   
De Franse banken hanteren als richtlijn voor toewijzing van een hypotheek, dat de vaste lasten verhoogd met de aflossingen van de aan te vragen lening, maximaal 1/3 van het bruto-inkomen mogen zijn. Zij financieren in de regel maximaal 80 % van de totale koopsom inclusief alle kosten, maar de kans op acceptatie van een dossier neemt natuurlijk toe als de eigen bijdrage van de aanvrager hoger is.

Indien gewenst verzorgen wij voor u een financiering door een Franse bank. Onze bemiddelingskosten hiervoor bedragen € 816,= . Mocht de bank na een vooronderzoek de lening weigeren bedragen de kosten € 120,=
Mail of bel ons voor meer informatie

FINANCIERING HOOFDWONING
Indien u overweegt zich definitief in Frankrijk te vestigen, heeft u de volgende mogelijkheden om uw woning te financieren:

Aankoop financieren met eigen geld/ opbrengsten uit verkoop huis in het buitenland
U kunt een overbruggingshypotheek (prêt relais) afsluiten, indien u uw eigen huis nog niet verkocht heeft maar deze vorm wordt momenteel niet erg gewaardeerd door de Franse banken. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt ca. 80% van de taxatiewaarde van het te verkopen huis. Deze hypotheek heeft in de meeste gevallen een maximale duur van 2 jaar. 

Een Franse hypotheek (Prêt Immobilier)  
Indien er in eerste instantie een vast inkomen behouden blijft, zal de hypotheekverstrekking verlopen als omschreven in 'een hypotheek afsluiten in Frankrijk'. In de situatie, dat dit vaste inkomen komt te vervallen bij de aankoop en er geen nieuw vast dienstverband in Frankrijk bestaat, zullen de Franse banken niet erg happig zijn een hypotheek te verstrekken. De inkomsten uit een evt. nieuwe activiteit (opstarten eigen bedrijf) worden niet of nauwelijks meegenomen als vast inkomen, omdat de hoogte van deze inkomsten onzeker zijn.  Maar ook hier zijn vaak wel oplossingen mogelijk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostique préalable à la vente

Diagnostic amiante / plomb CREP/ / termites / Merule / Radon

ERNMT: Etat des risques naturels, miniers et  technologiques

DPE: Diagnostique Performance Energitique (energielabel) / Installations Gaz /

Installation Électricité intérieure et Diagnostique assainissement.

De verkoper is verplicht om op zijn kosten een onderzoek te laten uitvoeren naar:

·         Asbest (Amiante) voor panden gebouwd voor 1 juli 1997. Geldigheid van het rapport bij afwezigheid van asbest: onbeperkt.

·         Lood in verf (Constat de Risque d'Exposition au Plomp CREP) voor panden gebouwd voor 1 januari 1949. Geldigheid van het rapport onbeperkt als er geen lood is aangetroffen, anders 1 jaar.

·         Termieten (het onderzoek naar termieten is niet in alle departementen noodzakelijk b.v. op het moment niet in de Haute-Saône, Haute-Marne en de Vogezen - eigenlijk ons werkgebied) omdat termieten daar niet voorkomen. Geldigheid van het rapport 6 maanden.

·         Mérule (huiszwam met destructive werking). Ook hiervoor is in ons gebied vrijstelling.

·         Radon (radioactief gas dat meestal vrijkomt in gebieden met graniet formaties). Hiervoor bestaat een kaart met de regio's waar dit eventueel van toepassing is. Voor zover nu bekend is er in ons gebied geen sprake van en is de inspectie dus ook niet verplicht.

·         Natuurlijke en technische risico’s (ERNMT, Etat des risques naturels, miniers et technologiques) d.w.z. of een huis zich bevindt in een gebied dat onderhevig is aan natuurgeweld b.v. overstromingen, aardbevingen of verontreinigde grond. Geldigheid van het rapport 6 maanden.

·         DPE, een energiewaarde rapport (energielabel) ter informatie aan de kopers, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn op het moment ook geen gevolgen. Het rapport geeft een indicatie van de benodigde energie om het huis te verwarmen en tevens de hoeveelheid CO² uitstoot. Geldigheid van het rapport 10 jaar.

·         Gaz is een verplicht rapport voor gasinstallaties ouder dan 15 jaar die vast zijn aangebracht in de woning. Dus niet voor een gasfles die is aangesloten met een slang. Geldigheid van het rapport 3 jaar.

·         Elektra: met ingang van januari 2009 is eveneens een inspectie verplicht naar de staat van een elektrische installatie ouder dan 15 jaar. Tot nu toe heeft het rapport alleen informatieve waarde en heeft geen gevolgen voor het wel of niet aansluiten van de stroom.  Geldigheid van het rapport 3 jaar.

·         Assainissement: verwerking van afvalwater. Met ingang van 1 juli 2012 zijn de regels veranderd en is een inspectie van het afvalwatersysteem van een woning verplicht.
Als een woning niet is aangesloten op een collectief riool systeem is men verplicht een "Assainissement Non Collectif (ANC)" te hebben of te installeren. Indien de woning niet is voorzien van een installatie die aan de normen voldoet krijgt de koper 1 jaar om e.e.a. aan te passen. Geldigheid van het rapport 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Bij een her-inspectie na deze periode kan er een boete worden gegeven als blijkt dat het systeem nog niet aan de regels voldoet. De boete is met de huidige regels overigens niet erg hoog, maar dat kan de wetgever natuurlijk op elk gewenst moment herzien.


Aanbetaling

Na het tekenen van het Compromis de Vente dient u een aanbetaling van 10% te doen bij de notaris die de overdrachtsakte gaat maken. Iedere notaris heeft hiervoor een speciale ‘derde-rekening’ met een bankgarantie, de 'Compte de Séquestre'.

Notariskosten

De notariskosten komen ten laste van de koper, deze kosten zijn progressief/regressief, d.w.z. afhankelijk van de aankoopsom van het onroerend goed.
WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo geeft u inzicht in deze ingewikkelde tariefstelling. 

Eigenaar huis 

U wordt eigenaar op het moment dat de bij de notaris getekende overdrachtsacte is ingeschreven in de openbare registers. De tijd tussen het tekenen van het Compromis de Vente en de notariële overdrachtsakte akte is variabel en afhankelijk van diverse factoren (snelheid notaris, aanvraag/ontvangst alle documenten, wel/geen lening, evt. nog af te handelen erfopvolging, etc.). In de meeste gevallen bedraagt deze periode ca 6 à 8 weken. Indien een financiering wordt aangevraagd loopt de tijd meestal op tot 3 maanden of meer (Franse banken werken in de regel niet zó snel…).

Op de dag van de overdracht krijgt u een eigendomsverklaring (‘Attestation’) van de notaris, de gewaarmerkte kopie van de eigendomsakte komt in de meeste gevallen pas na 6 tot 8 maanden. Dat heeft te maken met de registratie van het onroerend goed bij de diverse diensten in Frankrijk.


VERKOOP

Verkoopopdracht

U kunt bij ons terecht voor de verkoop van uw huis gelegen in/nabij ons werkgebied, ongeveer 60 km rondom Bousseraucourt. We zullen in overleg met u prijs en overige voorwaarden bespreken en deze vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het ‘Mandat de Vente’ genoemd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de taxatie, het maken van foto's en het publiceren van uw huis op onze 4-talige website én een 70-tal commerciële andere websites waaronder Huis en Aanbod, FranImmo, Le Boncoin, Avendre Aloué, Vivastreet en Green Acres.  Op de laatste betaalsites (hoge tarieven!)  komen alle nieuwe te verkopen huizen te staan gedurende ongeveer 14 dagen - daarna gaan ze rouleren met de andere huizen


Plus-Value

Met ingang van 1 februari 2012 is de nieuwe wet op de ‘Tax Plus Value’ in werking getreden. Deze wet is nadelig van de verkoper: men betaalt belasting over het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs. Was voorheen de periode waarin het huis ‘plus-value vrij’ was 15 jaar, nu is dat 22 jaar terwijl de afbouw van de apart te vorderen sociale lasten afbouwt in 30 jaar.
Aftrekposten zijn mogelijk alleen als er rekeningen zijn van Franse bedrijven, die zowel arbeid als ook materiaal hebben geleverd over werkzaamheden die verbetering van de woning en woonomstandigheden behelzen.
De meest recente wetswijziging heeft tot gevolg dat het percentage te betalen belasting is verhoogd naar 34,5%. De wetgeving op dit gebied verandert met enige regelmaat. Wij informeren onze verkopende klanten uitvoerig over deze gecompliceerde en voortdurend veranderende wetgeving in een persoonlijk gesprek.

OVERIGE ADVIEZEN OM VERGISSINGEN EN VERRASSINGEN TE VOORKOMEN

Compromis de Vente

De voorovereenkomst, het Compromis de Vente, is een bindend contract voor zowel verkoper als koper. Zorg ervoor dat de overeengekomen ontbindende voorwaarden en evt. mondelinge afspraken hierin worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan afspraken over kosten voor het inmeten van terrein (géomètre), overname meubels, kosten plaatsen erfafscheiding, mogelijkheid tot ontbinding als huurder van terrein geen afstand doet van de lopende huurovereenkomst, ontbinding bij het niet-verkrijgen van financiering, etc.

 

Winstbelasting (Plus Value)

Indien u besluit uw tweede huis in Frankrijk te verkopen moet u in veel gevallen winstbelasting betalen. Deze wordt berekend over het verschil van alle officiële kosten die gemaakt zijn bij de aankoop (o.a. aankoopprijs in acte, makelaarskosten via officiële makelaar, notariskosten) en de verkoopprijs. Er zijn ook enkele aftrekposten. De exacte hoogte van de winstbelasting hangt af van verschillende factoren: hoogte winst, aantal jaren dat u eigenaar bent, bedragen van officiële facturen voor comfort-verhogende renovaties (hier vallen de kosten voor het vervangen van daken normaal gesproken buiten, omdat dit wordt gezien als onderhoud, maar er zijn steeds meer notarissen die deze post wél opnemen in de berekening). Deze winstbelasting bedraagt 34.5% voor Fransen én voor buitenlanders woonachtig in een EU-land, en 65.5% voor buitenlanders van buiten de EU. Zie ook de tekst onder Verkoopopdracht.

 

Erfrecht

De vererving van uw huis in Frankrijk gaat volgens het Franse erfopvolgingsrecht. De positie van de langstlevende in Frankrijk - indien u getrouwd bent en gezamenlijk de aankoop doet - is een stuk zwakker dan in Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden om de positie van de langstlevende te verbeteren, afhankelijk van uw specifieke situatie (gezamenlijke kinderen, kinderen uit eerder huwelijk, geen kinderen). Dit dient geregeld te worden bij een notaris in Frankrijk. Een voorbeeld: als u het vruchtgebruik door de langstlevende partner wilt regelen is hiervoor een testament noodzakelijk. Wij beschikken over standaardteksten hiervoor, die wij u desgewenst kunnen verstrekken. Het Franse erfrecht is gecompliceerd en voortdurend in verandering. WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo informeert en adviseert u desgewenst bij de aankoop van uw woning uitvoerig.
 

PACS

De Nederlandse samenlevingsovereenkomst is in Frankrijk rechtsgeldigheid, ook als deze in Nederland door een notaris is opgemaakt. Dit samenlevingscontract wordt in Frankrijk gelijkgesteld aan een PACSDit kan geregeld worden bij de notaris in Frankrijk. Ook hier geldt voor het vruchtgebruik zoals boven omschreven. Blijft echter het feit, dat een huwelijk voor de Franse successiewet altijd gunstiger is dan een PACS. Overigens zijn er regelmatig wetswijzigingen om de wetgevingen binnen Europa te harmoniseren, dit in het voordeel van de ‘samenlevers’ (PACSés). Ook het homohuwelijk is erkend en dus mogelijk in Frankrijk.

Verbouwing

Voor een verbouwing is in de meeste gevallen een vergunning nodig. Afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden dient u een simpele aanvraag bouwontheffing (déclaration de travaux) of een uitgebreide aanvraag bouwvergunning (permis de construire) bij het gemeentehuis in te leveren. Bij een grote verbouwing, waarbij de totale netto woonoppervlakte na verbouwing meer dan 170m², zal bedragen, bent u verplicht een in Frankrijk ingeschreven architect in te schakelen. 
Voorbeelden:
Déclaration de travaux: een tuinhuisje met een grondoppervlak van een 20m²: vervangen van het dak, plaatsen van dakramen, aanpassen of maken van gevelopeningen en het verbouwen van schuur/stal ruimte voor bewoning.
Permis de construire: aan- of uitbouwen van de woning, nieuwe gebouwen of tuinhuisjes groter dan 20m² e.d. Overigens kunnen wij u in contact brengen met aannemers die voor u de verbouwing, maar ook de benodigde aanvragen van vergunningen regelen.

Starten Chambres d'Hôtes
De activiteit van Chambres d'Hôtes is in Frankrijk gereglementeerd. De eisen zijn vrij soepel en een stuk minder uitgebreid dan de eisen die worden gesteld aan een hotel en/of restaurant. Er worden voorwaarden gesteld aan o.m. de locatie, het aantal kamers, de bouwkundige staat, een drankvergunning (koffie/thee, licht alcoholhoudende dranken etc.), de verzekering. De huuropbrengsten worden niet in Nederland maar in Frankrijk belast. Kort gezegd mag u maximaal 5 kamers en 15 personen ontvangen. Voorwaarde is dat een kamer ten minste 12m² groot is, dat elke kamer toegang heeft tot een wc en een douche, en dat u ontbijt, beddengoed en handdoeken verstrekt. Sinds 4 augustus 2007 bent u verplicht uw chambres d'hôtes te melden op het gemeentehuis van uw vestigingsplaats. De formulieren hiervoor kunnen wij aan onze kopende klanten leveren.
Indien u de kamerverhuur als bijverdienste exploiteert zijn geen verdere inschrijvingen verplicht.
Belangstellenden kunnen wij in een persoonlijk gesprek verder informeren.

Starten camping

Bij de regelgeving betreffende campings wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote campings. Voor een kleine camping (max. 20 kampeerders en max. 6 tenten/caravans tegelijkertijd - niet op regelmatige basis in gebruik) is de regelgeving vrij eenvoudig. Voor het opzetten van een grote camping bestaat een uitgebreide regelgeving en hiervoor is een uitgebreide vergunning nodig.

Ongetwijfeld blijven er nog vele vragen over. WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo is van harte bereid om desgewenst alle vragen te beantwoorden, per telefoon, email of per post.

______________________________________


Walther Barkmeijer Conseiller en Immobilier

12 Rue de la Brasserie

70500 Bousseraucourt

Télé:  +33 608 999 712
Email: walther@drhouse-immo.com

Mandataire chez

Dr.House-Immo

 

Retour      Huizen

WNB Immobilier  en WN-Bâtiment Siret: 434 899 886 000 23, No TVA Intracommunautaire: FR0E 434 899 886 Gérant Walther Barkmeijer, Conseiller en Immobilier, Marchand des biens, recherches, renseignements
et aide à l'achat de vos biens immobiliers. Intermédiaire de vôtre prêt hypothécaire.
Postadres:12 Rue de la Brasserie, 70500 Bousseraucourt, Téléphone: +33 (0) 608 999 712, Email: walther@drhouse-immo.com
Nord-Sud Immo, DR HOUSE IMMO Siège social 3 AB Avenue des Belges, 13100 AIX EN PROVENCE Carte pro. CPI 9201 2018 000 2952 1 délivrée le 25/11/2020 par la CCI Marseille Provence

AAndere dorpen en steden in de omgeving: Vauvillers - Aboncourt-Gesincourt - Aisey-et-Richecourt - Augicourt - Bains-les-Bains - Barges - Besançon - Bétaucourt - Betoncourt-sur-Mance - Blondefontaine - Bougey - Bourbonne-les-Bains - Bourbévelle - Bousseraucourt - Buffignécourt - Cemboing - Cendrecourt - Chaumont - Chauvirey-le-Châtel - Chauvirey-le-Vieil - Corre - Epinal - Gevigney-et-Mercey - Grey - Gy - Jonvelle - Jussey - Lambrey - Langres vestingstad - Magny-les-Jussey - Montcourt - Montigny-les-Cherlieu - Montureux-les-Baulay - Noroy-les-Jussey - Ormoy - Ouge - Raincourt - Ranzevelle - Rosières-sur-Mance - Saint-Marcel - Tartécourt - Vauvillers - Venisey - Vernois-sur-Mance - Vesoul - Villars-le-Pautel - Vitrey-sur-Mance - Vougecourt - Xertigny - Vosges - Haute-Marne - Haute-Saône - Monthureux-sur-Saône - Vittel - Contrexeville - Lure - Melisey - Genève - Champlitte - Belfort - Montbeliard - Luxeuil-les-Bains - Saulx - Besançon - St.Loup-sur-Semouse - Loup - Saint - Semouse - Combeaufontaine - Fay-Billot - Chalindrey - Grignoncourt - Regnevelle - Demangevelle - Pont-du-Bois - Polaincourt - Martinvelle - Malaincourt - Melincourt - Anchenoncourt - Trois-Provices - Pays - France - Dijon - Lyon - huizen-in-frankrijk - onroerendgoed - immobilier - franshuis - frankrijkhuis - huisinfrankrijk - huis-in-frankrijk - py_immobilier - huisje - boerderij - te-koop - tekoop - koop - koopwoning - koophuis - huiskopen - huis-kopen - kasteel - château - chateau - maison - eglise - landhuis - landhuizen - campagne - maisondecampagne - immoboulevard - terreinen - terrein - terain - terainaconstruir - terain-a-construire - RESIFRANCE - immo-ileverte - l'ile-verte - immoboulevard - huisfrankrijk.nl -