Conseiller en Immobilier, Marchand des biens, recherches,
renseignements et aide à l'achat de vos biens immobiliers
Intermédiaire de vôtre prêt hypothécaire


Informatie en diensten

Home
Retour
Huizen
Informatie
Iets over de streek
Handige Links
Kontakt

Cette page en Français

ONS SERVICEPAKKET

AANKOOP

Bezoeken
WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo carte professionele CPI 9201 2018 000 029 521 afgegeven door CCI Paris ile de Freance le 29/05/2019, kan met u de huizen van uw keuze bezoeken en u bijstaan met raad en daad, wij hebben ruim 19 jaar ervaring op de onroerendgoedmarkt in Frankrijk. Wij nemen ruim de tijd om met u de huizen te bekijken. Wij organiseren een aangename kijktour. Onderweg is er ruim de gelegenheid om met u van gedachte te wisselen over wat er zoal komt kijken bij de aankoop van een huis. Wij kunnen u tevens een goede indruk van ons prachtige gebied geven. 
 

Zoekopdracht

Als u bij ons op de site niet vindt wat u zoekt dan kunnen wij voor u op zoek, dit bespaard u tijd en steeds op en neer reizen. Een zoekopdracht is gratis. Hiervoor zullen wij actief voor u opzoek gaan naar het droomhuis van uw keuze. In een persoonlijk gesprek, afhankelijk van het tijdstip, onder het genot van een kopje koffie of een glas wijn, zullen wij uw wensen vastleggen. Vervolgens houden wij u per e-mail op de hoogte van de  ontwikkelingen en van de huizen die door ons zijn gevonden.

 

Compromis de Vente

Bij de aankoop van een huis in Frankrijk kan men veel risico's lopen. De media besteden daar regelmatig aandacht aan. Zij die deze risico's willen vermijden doen er verstandig aan zich te laten adviseren bij de aankoop van een huis of bouwgrond in Frankrijk; zich te laten begeleiden door een deskundige vakman. WNB Immobilier Conseillers en Immobilier heeft deze deskundigheid en dit vakmanschap in huis. Koopcontracten, bestemmingsplannen, aanvraag van de bouwvergunning, belastingen en mogelijke subsidies: wij zijn op de hoogte. Wij adviseren ook bij juridische en bouwkundige problemen. Als u plannen heeft om in Frankrijk een huis aan te kopen of te laten bouwen kunt u met ons contact opnemen om uw ideeën met ons te bespreken. Wij behartigen bij voorkeur de belangen van de koper.
 

Wat is een Compromis de Vente?

Een Compromis de Vente is te vergelijken met de Nederlandse "voorlopige koopovereenkomst". Hoewel deze vergelijking niet helemaal opgaat zijn er belangrijke overeenkomsten. Met name het voorlopige karakter van beide speelt een belangrijke rol. Men kan immers opschortende en/of ontbindende voorwaarden opnemen. In Frankrijk dienen bovendien meerdere wettelijke bepalingen te worden opgenomen, de mogelijk bestaande erfdienstbaarheden worden vermeld en de te verwachten (notariële) kosten. Het is heel belangrijk, dat alle relevante zaken in het Compromis de Vente worden opgenomen. Het is ons vak dit perfect voor u te verzorgen: wij stellen de gegevens voor het Compromis de Vente samen met u op, zodat u volledig inzicht krijgt in alle belangrijke details. Het tekenen van deze overeenkomst is tenslotte bindend voor beide partijen. Een uiterst belangrijk document dat integraal wordt overgenomen in de definitieve akte. Het redigeren van een Compromis de Vente gebeurd dan door de Notaris, die tevens de definitieve akte zal maken.
10 dagen Bedenktijd

In Frankrijk heeft u als koper 10 dagen bedenktijd, de 'Délai de rétractation'. Deze bedenktijd gaat in de dag nadat u het contract voorzien van handtekeningen van verkoper / koper en alle tecnische rapporten  aangetekend per post heeft ontvangen of is uitgereikt door de notaris. Met ingangng van 2019 mag de notaris deze kennisgeving ook per gecertifiseerd aangetekende maail versturen.
Wilt u opzeggen binnen deze termijn, dan moet dat gebeuren met een aangetekende brief met ontvangst bevestiging. De datum van opzegging gaat in op het moment dat u de brief bij de post aanbiedt.
Bij een Compromis de Vente horen ook de technische rapporten, voortvloeiend uit een onderzoek (
Diagnostique préalable à la Vente ook wel DDT genoemd) gedaan door een onafhankelijk bureau, dat geaccrediteerd is door de Franse staat. Deze rapporten zijn een bron van informatie voor u als koper. Boven aan de rechter kolom van deze pagina vindt een overzicht met korte toelichting van deze rapporten.

Vooronderzoek

De verkregen informatie van de verkopers zullen wij via de officiële instanties verifiëren: staat het huis en terrein op naam van de verkopers, zijn alle eigenaren akkoord met de verkoop, is een eventuele successie bij de notaris reeds afgerond, is er iemand die het vruchtgebruik heeft, hebben de eigenaren een hypotheek of andere aan het huis verbonden schulden, is het terrein vrij van verhuur, is het huis volgens de nieuwe normen aangesloten op het riool of is er een septic tank "fosse touts eaux" met bijbehorend zuiverings filter, zijn er erfdienstbaarheden, loopt het terrein onder water bij hoge waterstanden, wie hebben er voorkeursrecht? Etc..

 

Prijsontwikkeling

De aankoop van een huis in deze streek is in veel gevallen een goede lange termijninvestering. Door de ervaring die we hebben opgebouwd in enkele tientallen jaren, kunnen wij u een realistisch beeld geven over de te verwachte prijsontwikkeling van uw specifieke pand. Belangrijke factoren die van invloed zijn op een evt. waardestijging zijn: aankoopprijs, constructie, locatie (grote tuin, uitzicht, dorpssfeer), lokale ontwikkelingen, wijze van renoveren, etc..

Zijn de prijzen in de afgelopen jaren van crisis fors gezakt, op dit moment begint de markt weer aan te trekken, de verkopen gaan beter en de prijzen zijn redelijk stabiel

 

Aankoopbegeleiding / diensten- servicepakket

WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo adviseert en begeleidt zijn klanten bij het volledige aankooptraject. Wij werken nauw samen met de lokale notarissen: selectie, vooronderzoek, bezichtiging, onderhandeling, opstellen van de gegevens voor het voorlopig koopcontract compromis de vente, uitleg en toelichting voorlopig koopcontract, contact met de notaris, contact met verkopers, controle oplevering, begeleiding, aanwezigheid en vertalen bij de notaris voor ondertekening van compromis de vente en de definitieve koop acte, het afsluiten van de verplichte opstal- en WA-verzekeringen bij Allianz (een gerenommeerde Europese maatschappij) en het op naam stellen van o.a. water en elektra. 

 

Bemiddeling bij financiering in Frankrijk
Kijk onder een hypotheek afsluiten in Frankrijk.

 

Nazorg

Wij kunnen u helpen bij de start in Frankrijk. U kunt hierbij denken aan het contact met de burgemeester, het verzorgen van offertes en uitvoeren van verbouwingen.

Wij hebben tevens contact met mensen ter plaatse die op lange termijn iets voor u kunnen betekenen (onderhoud tuin, het houden van toezicht op uw woning bij afwezigheid, contacten met lokale aannemers, administratieve zaken bij de aanvraag van een bouwvergunning, verhuurservice, aanvraag subsidies, etc.).

 

REGELGEVING FRANKRIJK

Indien u overweegt een huis in Frankrijk te kopen, is het belangrijk een inzicht te krijgen in de aankoopprocedure en regelgeving die hier geldt. Onderstaand vindt u een aantal aandachtspunten betreffende het aankooptraject van een huis in Frankrijk.
WNB Immobilier is een advies- en begeleidingskantoor en mandataire Immobilier voor Dr. House Immo met een Nederlandse eigenaar Walther Barkmeijer, dat kan bogen op ruim 19 jaar ervaring. Wij hebben reeds enkele honderden tevreden klanten een huis verkocht
in het Toscane van Frankrijk of zoals de Fransen zeggen "l'ile verte": het groene eiland.
Op de pagina "Links" vindt u enkele handige en nuttige links naar andere websites.


Voorkom veel gemaakte vergissingen en de daarmee gepaard gaande verrassingen

Het inschakelen van ons kantoor bij de aankoop van uw huis kan u veel tijd, geld en onaangename verrassingen besparen. Het verschil in taal, cultuur en wetgeving in Frankrijk bemoeilijken vaak een juiste inschatting van een situatie. Wij zullen u bij de aankoop juridisch adviseren, inzicht geven in de bouwkundige staat, de belemmering van de taal wegnemen ( ' il faut lire entre les lignes' ) en u een inzicht verschaffen in de lokale onroerendgoed prijzen en de hier geldende gebruiken. Naast de volledige aankoopbegeleiding (o.a. juridische ondersteuning, onderhandeling om tot een juiste prijs te komen, het doen opstellen van voorlopig contract "compromis de vente", op naam stellen water /electra, verzekering,etc) kunnen wij u tevens op weg helpen bij  een eventuele verbouwing van uw huis. 


FINANCIERING

Voorafgaand aan een eventuele bezichtiging is het verstandig uw financiële mogelijkheden op een rij te zetten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de aankoop te financieren:

Financiering van de vakantiewoning
Een tweede hypotheek afsluiten op uw huis in Nederland / België

Een groot voordeel hierbij is dat de banken bij u in de buurt zijn en u wellicht meerdere zaken bij hen geregeld heeft waardoor u een goede onderhandelingspositie heeft. Echter deze optie is, in verband met de huidige conjunctuur, tegenwoordig minder aan te bevelen.

Een hypotheek afsluiten in Frankrijk
   

De Franse banken hanteren als richtlijn voor toewijzing van een hypotheek, dat de vaste lasten verhoogd met de aflossingen van de aan te vragen lening maximaal 1/3 van het bruto inkomen mogen zijn. Zij financieren in de regel maximaal 80 % van de totale koopsom inclusief alle kosten, maar de kans op acceptatie van een dossier neemt natuurlijk toe als de eigen bijdrage van de aanvrager toeneemt.

Indien
gewenst kunnen wij voor u een financiering in Frankrijk verzorgen. Onze bemiddelingskosten hiervoor bedragen € 816,= mocht de bank na een vooronderzoek de lening weigeren bedragen de kosten € 120,=
Mail of bel ons voor meer informatie

FINANCIERING HOOFDWONING

Indien u overweegt zich definitief in Frankrijk te vestigen, heeft u de volgende mogelijkheden om uw woning te financieren:
Aankoop financieren met eigen geld / opbrengsten uit verkoop huis in het buitenland

U kunt een overbruggingshypotheek (prêt relais) afsluiten, indien u uw eigen huis nog niet verkocht heeft. Momenteel niet erg gewaardeerd door de Franse banken. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt ca. 80% van de taxatiewaarde van het te verkopen huis. Deze hypotheek heeft in de meeste gevallen een maximale duur van 2 jaar. 
Een Franse hypotheek (Prêt Immobilier)  

Indien er in eerste instantie een vast inkomen behouden blijft, zal de hypotheekverstrekking verlopen als omschreven in 'een hypotheek afsluiten in Frankrijk'. In de situatie, dat dit vaste inkomen komt te vervallen bij de aankoop en er geen nieuw vast dienstverband in Frankrijk bestaat, zullen de franse banken niet erg happig zijn een hypotheek te verstrekken. De inkomsten uit een evt. nieuwe activiteit (opstarten eigen bedrijf ) worden niet / nauwelijks meegenomen als vast inkomen, omdat de hoogte van deze inkomsten onzeker zijn.  Maar ook hier zijn vaak wel oplossingen mogelijk.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostique préalable à la vente
Diagnostic amiante / plomb CREP/ / termites / Merule / Radon

ERNMT: Etat des risques naturels, miniers et technologiques /

DPE: Diagnostique Performance Energitique (energielabel) / Installations Gaz /

Installation Électricité intérieure et Diagnostique assainissement.

 

De verkoper is verplicht om op zijn kosten een onderzoek te laten uitvoeren naar:
-Asbest Amiante voor panden gebouwd voor 1 juli 1997 Geldigheid van het rapport bij afwezigheid van asbest; onbeperkt.
-Lood in verf  Constat de Risque d'Exposition au Plomp CREP voor panden gebouwd voor 1 januari 1949 Geldigheid van het rapport onbeperkt indien geen lood is aangetroffen, anders 1 jaar.

-Termieten ( Het onderzoek naar termieten is niet in alle departementen noodzakelijk b.v. op het moment niet in de Haute-Saône, Haute-Marne en de Vogezen dus eigenlijk ons werkgebied.) omdat termieten daar niet voorkomen. Geldigheid van het rapport 6 maanden.

-Mérule huiszwam met destructive werking. Ook hiervoor is in ons gebied vrijstelling.
-Radon, radioactief gas dat meestal vrij komt in gebieden met graniet formaatsies. Hiervoor bestaat een kaart met de regio's waar dit eventueel van toepassing is. Voor zover nu bekend is er in ons ghebied geen sprake van en is de inspectie dus ook niet verplicht.

-Natuurlijke en technische risico’s (ERNMT, Etat des risques naturels, miniers et technologiques) d.w.z. of een huis zich bevindt in een gebied dat onderhevig is aan  natuurgeweld b.v. overstromingen of aardbevingen of verontreinigde grond. Geldigheid van het rapport 6 maanden.
-DPE is een energiewaarde rapport (energielabel) ter informatie aan de kopers, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn op het moment ook geen gevolgen. Het rapport geeft een indicatie van de benodigde energie om het huis te verwarmen en tevens de hoeveelheid Co² uitstoot. Geldigheid van het rapport 10 jaar

-Gaz is een rapport verplicht voor gasinstallaties ouder dan 15 jaar die vast zijn aangebracht in de woning. Dus niet voor een gasfles die is aangesloten met een slang. Geldigheid van het rapport 3 jaar

-Elektra: met ingang van januari 2009 is eveneens een inspectie verplicht geworden naar de staat van de elektrische installatie ouder dan 15 jaar. Tot nu toe heeft het rapport alleen informatieve waarde en heeft geen gevolgen voor het wel of niet aansluiten van de stroom.  Geldigheid van het rapport 3 jaar
-Assainissement verwerking van afvalwater: met ingang van 1 juli 2012 zijn de regels veranderd en is een inspectie van het systeem van afvalwater van een woning verplicht.
Als een woning niet is aangesloten op een collectief riool systeem is men verplicht een zogenaamd "Assainissement Non Collectif (ANC)" te hebben of te installeren. Indien de woning niet is voorzien van een installatie die aan de normen voldoet krijgt u als koper 1 jaar om e.e.a. aan te passen. Geldigheid van het rapport 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Bij een herinspectie na deze periode als blijke dat het systeem nog niet aan de regels voldoet kan er een boete worden ingesteld. Deze is met de huidige regels niet erg hoog, maar kan natuurlijk door de wetgever op elk gewenst moment worden herzien.

Aanbetaling

Na het tekenen van het compromis (bij terugkomst thuis) dient u een aanbetaling van 10% te doen bij de notaris die de akte gaat maken. Iedere notaris heeft hiervoor een speciale derde rekening met een bankgarantie, de 'Compte de Séquestre'.
Notariskosten

De notariskosten komen ten laste van de koper, deze kosten zijn progressief/regressief  en dus afhankelijk van de aankoopsom van het onroerendgoed.
WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo kan u inzicht verschaffen in deze ingewikkelde tarifering. 
Eigenaar huis 

U wordt eigenaar op de dag dat de authentieke acte bij de notaris wordt gepasseerd en getekend. De tijd tussen het tekenen van het compromis en de notariële akte is variabel en afhankelijk van diverse factoren ( snelheid notaris aanvraag / ontvangst alle documenten,  wel / geen lening, evt. nog af te handelen successie, etc) In de meeste gevallen bedraagt deze periode ca 6 à 8 weken. Indien een financiering wordt aangevraagd loopt de tijd meetal op to 3 maanden of meer, Franse banken werken in de regel niet snel.

Op de dag van de overdracht krijgt u een eigendomsverklaring "Attestation" van de notaris, de gewaarmerkte kopie van de eigendomsakte komt in de meeste gevallen pas na 6 tot 8 maanden, dit heeft te maken met de registratie van het goed bij de divers diensten in Frankrijk.VERKOOP

 

Verkoopopdracht

U kunt bij ons terecht voor de verkoop van uw huis gelegen in / nabij ons werkgebied ongeveer 60km rondom Bousseraucourt. We zullen in overleg met u de prijs en overige voorwaarden bespreken en deze vastleggen in een schriftelijke overeenkomst "Mandat de vente" genoemd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de taxatie het maken van foto's en het publiceren van uw huis op onze 4 talige website en een 70 tal commerciële onroerendgoed sites waaronder Huis en Aanbod, FranImmo, Le Boncoin, Avendre Aloué, Vivastreet en Green Acres worden geplaatst. Op de laatste betgaalsites met hoge tarieven komen alle nieuw in de verkoop huizen te staan voor ongeveer 14 dagen, daarna gaan ze per tourbeurt rouleren met de andere huizen

Plus-Value

Met ingang van 1 februari 2012 is de nieuwe wet op de Plus Value in werking getreden, deze wet is in het nadeel van de verkoper veranderd. Was voorheen de periode waarin het huis plus-value vrij was 15 jaar, nu is dat 22 jaar terwijl de afbouw van de apart te vorderen sociale lasten afbouwd in 30 jaar.
Aftrekposten zijn mogelijk alleen als er rekeningen zijn van Franse bedrijven, die zowel arbeid als ook materiaal hebben geleverd over werkzaamheden die verbetering van de woning en woonomstandigheden behelzen.
De meest recente wetswijziging heeft ten gevolge, dat het percentage te betalen belasting is verhoogd naar 34,5%. De wetgeving op dit gebied veranderd met enige regelmaat. Wij willen graag onze verkopende klanten uitvoerig informeren over deze, gecompliceerde en voortdurend veranderende wetgeving in een persoonlijk gesprek.

 


 

OVERIGE ADVIEZEN OM MOGELIJKE VERGISSINGEN OF VERASSINGEN TE VOORKOMEN

Compromis de vente

De voorovereenkomst, het compromis de vente, is een bindend contract voor zowel verkoper als koper. Zorg ervoor dat de overeengekomen ontbindende voorwaarden en evt. mondelinge afspraken hierin worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan afspraken betreffende kosten inmeten terrein (géomètre), overname meubels, kosten plaatsen erfafscheiding, mogelijkheid tot ontbinding als huurder van terrein geen afstand doet van de huur, ontbinding bij het niet verkrijgen van financiering, etc.

 

Winstbelasting (Plus Value)

Indien u besluit uw tweede huis in Frankrijk te verkopen moet u in veel gevallen winstbelasting betalen. Deze wordt berekend over het verschil van alle officiële kosten die gemaakt zijn bij de aankoop (o.a. aankoopprijs in acte, makelaarskosten via officiële makelaar, notariskosten) en de verkoopprijs. Er zijn tevens enkele aftrekposten. De exacte hoogte van de winstbelasting hangt af van verschillende factoren: hoogte winst, aantal jaren dat u eigenaar bent, bedrag gespecificeerd in officiële facturen voor comfortverhogende renovaties, (hier vallen de kosten voor het vervangen van daken normaal gesproken buiten, omdat dit wordt gezien als onderhoud, maar er zijn steeds meer notarissen die deze post wel opnemen in de berekening). Deze winstbelasting bedraagt 34.5% voor Fransen en voor buitenlanders woonachtig in een EU land en 65.5% voor buitenlanders van buiten de EU. Zie ook de tekst onder Verkoopopdracht.

 

Erfrecht

De vererving van uw huis in Frankrijk gaat volgens de franse successiewet. De positie van de langstlevende in Frankrijk indien u getrouwd bent en gezamenlijk de aankoop doet, is een stuk zwakker dan in Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden om de positie van de langstlevende te verbeteren afhankelijk van uw specifieke situatie (gezamenlijke kinderen, kinderen uit eerder huwelijk, geen kinderen). Dit dient geregeld te worden bij een notaris in Frankrijk. Een voorbeeld: indien u het vruchtgebruik van de langstlevende partner wilt regelen is hiervoor een testament noodzakelijk. Wij beschikken over standaardteksten hiervoor, die wij u desgewenst kunnen verstrekken. Het franse erfrecht is uiterst gecompliceerd en verandert voortdurend. WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo kan u desgewenst bij de aankoop van uw woning uitvoerig informeren en adviseren.
 

Pacs

De Nederlandse samenlevingsovereenkomst heeft in Frankrijk alleen rechtsgeldigheid indien deze in Nederland door een notaris is opgemaakt. Dit samenlevingscontract wordt in Frankrijk gelijkgesteld aan een PACS. Dit kan geregeld worden bij de notaris in Frankrijk. Ook hier geldt voor het vruchtgebruik zoals boven omschreven. Blijft echter het feit, dat trouwen voor de franse successiewet altijd gunstiger is dan een PACS. Overigens zijn er regelmatig  wetswijzigingen om de wetgevingen binnen Europa te harmoniseren, dit in het voordeel van de PACSés. Ook het homohuwelijk is erkend en mogelijk in Frankrijk.
 

Verbouwing

Voor een verbouwing is in de meeste gevallen toestemming nodig. Afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden dient u een simpele aanvraag bouwontheffing (déclaration de travaux) of een uitgebreide aanvraag bouwvergunning (permis de construire) bij de mairie in te leveren. Bij een grote verbouwing, waarbij de totale netto woonoppervlakte na verbouwing meer dan 170 m2 zal bedragen, bent u verplicht een in Frankrijk ingeschreven architect in te schakelen. 
Voorbeelden:
Déclaration de travaux: Een tuinhuisje met een grondoppervlak van niet meer dan 20m², vervangen van het dak, plaatsen van dakramen, aanpassen of maken van gevelopeningen en het verbouwen van schuur/stal ruimte voor bewoning.
Permis de construire: Aan- of uitbouwen van de woning, nieuwe gebouwen of tuinhuisjes groter dan 20m² e.d. Overigens kunnen wij u in contact brengen met aannemers die voor u de verbouwing, maar ook de benodigde aanvragen van vergunningen kunnen regelen.
 

Starten Chambres d'Hôtes

De activiteit van Chambres d'Hôtes is gereglementeerd in Frankrijk. De eisen zijn vrij soepel en een stuk minder uitgebreid dan de eisen die worden gesteld aan een hotel en/of restaurant. Er worden voorwaarden gesteld betreffende o.a. de locatie, het aantal kamers, de bouwkundige staat, een drankvergunning (koffie/thee, licht alcoholhoudende dranken etc), de verzekering. De huuropbrengsten worden niet in Nederland maar wel in Frankrijk belast. Kort gezegd mag u maximaal 5 kamers en 15 personen ontvangen. Voorwaarde is dat een kamer ten minste 12m² groot is en dat elke kamer toegang heeft tot een wc en een douche, dat u ontbijt en beddengoed en handdoeken verstrekt. Sinds 4 augustus 2007 bent u verplicht uw chambres d' hôtes te melden op de mairie van uw vestigingsplaats. De formulieren hiervoor kunnen wij aan onze kopende klanten leveren.

Indien u de kamerverhuur als bijverdienste exploiteert zijn geen verdere inschrijvingen verplicht.

Voor meer informatie willen wij onze klanten graag persoonlijk voorlichten.
 

Starten camping

Bij de regelgeving betreffende campings wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote campings. Voor een kleine camping (max. 20 kampeerders en max. 6 tenten / caravans tegelijkertijd - niet op regelmatige basis in gebruik) is de regelgeving vrij eenvoudig. Voor het opzetten van een grote camping bestaat een uitgebreide regelgeving en hiervoor is een uitgebreide vergunning nodig.

Ongetwijfeld blijven er nog vele vragen over. WNB Immobilier Walther Barkmeijer agent mandataire chez Dr. House Immo is van harte bereid om desgewenst al uw vragen te beantwoorden, hetzij per telefoon, email, of per post.

______________________________________


Walther Barkmeijer Conseiller en Immobilier

12 Rue de la Brasserie

70500 Bousseraucourt

Télé:  +33 608 999 712
Email: walther@wnbimmobilier.nl

Mandataire chez

Dr.House-Immo

 

Retour      Huizen

WNB Immobilier en WN-Bâtiment Siret: 434 899 886 000 23, No TVA Intracommunautaire: FR0E 434 899 886 Gérant Walther Barkmeijer, Conseiller en Immobilier, Marchand des biens, recherches, renseignements et aide à l'achat de vos biens immobiliers. Intermédiaire de vôtre prêt hypothécaire. Tous travaux de rénovations et restaurations de votre maison.
Postadres:12 Rue de la Brasserie, 70500 Bousseraucourt, Téléphone: +33 (0) 608 999 712, Email: walther@wnbimmobilier.nl
Carte no CPI 9201 2018 000 029 521 délivrée par la CCI Paris Il de France le 29/05/2018
 Nord-Sud Immo, DR HOUSE IMMO Siège social 92100 Boulogne Billancourt. Carte no CPI 9201 2018 000 029 521 délivrée par la CCI Paris Il de France le 29/05/2018
.
Andere dorpen en steden in de omgeving: Vauvillers - Aboncourt-Gesincourt - Aisey-et-Richecourt - Augicourt - Bains-les-Bains - Barges - Besançon - Bétaucourt - Betoncourt-sur-Mance - Blondefontaine - Bougey - Bourbonne-les-Bains - Bourbévelle - Bousseraucourt - Buffignécourt - Cemboing - Cendrecourt - Chaumont - Chauvirey-le-Châtel - Chauvirey-le-Vieil - Corre - Epinal - Gevigney-et-Mercey - Grey - Gy - Jonvelle - Jussey - Lambrey - Langres vestingstad - Magny-les-Jussey - Montcourt - Montigny-les-Cherlieu - Montureux-les-Baulay - Noroy-les-Jussey - Ormoy - Ouge - Raincourt - Ranzevelle - Rosières-sur-Mance - Saint-Marcel - Tartécourt - Vauvillers - Venisey - Vernois-sur-Mance - Vesoul - Villars-le-Pautel - Vitrey-sur-Mance - Vougecourt - Xertigny - Vosges - Haute-Marne - Haute-Saône - Monthureux-sur-Saône - Vittel - Contrexeville - Lure - Melisey - Genève - Champlitte - Belfort - Montbeliard - Luxeuil-les-Bains - Saulx - Besançon - St.Loup-sur-Semouse - Loup - Saint - Semouse - Combeaufontaine - Fay-Billot - Chalindrey - Grignoncourt - Regnevelle - Demangevelle - Pont-du-Bois - Polaincourt - Martinvelle - Malaincourt - Melincourt - Anchenoncourt - Trois-Provices - Pays - France - Dijon - Lyon - huizen-in-frankrijk - onroerendgoed - immobilier - franshuis - frankrijkhuis - huisinfrankrijk - huis-in-frankrijk - py_immobilier - huisje - boerderij - te-koop - tekoop - koop - koopwoning - koophuis - huiskopen - huis-kopen - kasteel - château - chateau - maison - eglise - landhuis - landhuizen - campagne - maisondecampagne - immoboulevard - terreinen - terrein - terain - terainaconstruir - terain-a-construire - RESIFRANCE - immo-ileverte - l'ile-verte - immoboulevard - huisfrankrijk.nl -